Adatvédelmi tájékoztató
AZ ADATKEZELŐ

Autófókusz Kft. (Székhely: 9700 Szombathely, Kőszegi út, további telephely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 75/A), az Önre vonatkozó személyes adatok kezelője.

HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT?

- Ha Ön közvetlenül vagy weboldalunkon keresztül felkeres bennünket, hogy az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásainkról tájékozódjon.
- Ha terméket vagy szolgáltatást vásárol tőlünk.
- Ha marketingkampányunkra reagál pl. kitölt egy válaszlapot vagy a weboldalunkon adatot ad meg.
- Ha a személyes adatait - az Ön jogos érdekeinek védelme érdekében - harmadik fél adja át számunkra.
- Ha egyéb üzleti partnerek az Önre vonatkozó személyes adatokat engedélyezett módon továbbítják részünkre.
- Ha személyes adatait más forrásokból szereztük (pl. adatbázissal üzletszerűen márkakereskedő ügynököktől).

Ha más nevében ad meg adatot, akkor köteles biztosítani, hogy az adatátadás előtt a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót nekik átadja. Ha még nem töltötte be a 16. életévét, akkor kérjük, hogy ne adjon meg magáról semmilyen adatot kivéve, ha ehhez szülőjének vagy gondviselőjének az engedélyével rendelkezik.
Kérjük, hogy segítsen adatait naprakészen tartani, és tájékoztasson bennünket, ha az elérhetősége vagy kapcsolattartási preferenciái változnának.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTHETÜNK ÖNRŐL?

Önre vonatkozóan az alábbi típusú adatokat gyűjthetjük:

- Elérhetőségek
- Személyes adatok
- Érdeklődési kör
- Weboldal & Tájékoztatások Igénybevétele
- Értékesítési és Szervizelési Információk
- Ügyfélmúltra vonatkozó információk
 • ügyfélelégedettség mértéke (más platformról származó további információk)
 • az Önnek adott ajánlatok
 • a gépkocsivásárlás adatai, többek között a modell, konfiguráció, a vásárlás időpontja, a regisztráció dátuma, rendszám, a megrendelés időpontja, a leszállítás időpontja, a gépjármű tulajdonosa, listaár, garanciális információk, maradványérték, a biztosításhoz kapcsolódó opcionális információk (pl. a háztartásban lévő gépjárművek, mobilitási szolgáltatások igénybevétele), alkatrészek, kiegészítők és Toyota termékek vásárlására vonatkozó részletek
 • a nálunk tett látogatások során gyűjtött adatok (pl. kérések, konzultációkra vonatkozó információk, felelős értékesítési tanácsadó, szervizmúlt) kampánytörténet / kampányokra adott válaszok
 • eddigi panaszok
 • szervizmúlt
 • Eszközök és Szolgáltatások Használata
 • Jármű Konfigurációs Adatai
 • Jármű Műszaki Adatai
 • Jármű / Eszköz Helyzetadatai

HOGYAN HASZNÁLHATJUK FEL A SZEMÉLYES ADATAIT?

Az uniós adatvédelmi jogszabályok alapján a személyes adatok több jogalap közül egy jogalap alapján használhatók fel, és a jelen szabályzatban kötelesek vagyunk meghatározni az egyes adatfelhasználási módok jogalapját. Az Önre vonatkozó információk felhasználása alapjául szolgáló jogalapot a felhasználási mód mellett tüntetjük fel.

Ügyféltámogatás és marketing – megkeresések megválaszolása, hírek és ajánlatok küldése az Ön számára

Az Elérhetőségeket, Személyes Adatokat és Érdeklődési Kört, az Ügyfélmúltjára vonatkozó és a Weboldal és Tájékoztatások igénybevételi adatait gyűjtjük, és [az Értékesítésre és Szolgáltatásokra vonatkozó információkat, a Jármű Konfigurációs Adatait és a Jármű Műszaki Információit] felhasználhatjuk annak érdekében, hogy eldöntsük, milyen hírek és ajánlatok kelthetik fel leginkább az Ön érdeklődését, és hogy ezekkel az ajánlatokkal Önt az Ön által engedélyezett módon megkeressük. Ezeket az információkat az Ön autójának gyártójával és magyarországi importőrével is megoszthatjuk, hogy kéréseit nyomon kövesse és kezelje.

Felhasználás indoka: Hozzájárulás, jogos érdek

Jogos érdek: Az adatkezelés cégünk jogos érdekén alapul, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat reklámozzuk, és azokról tájékoztatást adjunk. Az ügyféladatok meghatározott célra történő felhasználása érdekében az ügyfelek vagy lehetséges ügyfelek alapvető jogait és szabadságait saját érdekeinkkel szembe állítva mérlegeljük.

Választási lehetőség: A marketing célú hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható. Ön a közvetlen marketingmegkeresések ellen tiltakozhat.

Járműértékesítések & szerviz – az értékesítésre vonatkozó adatok kezelése, járművének konfigurálása és szervizelése

Értékesítési és szolgáltatási tevékenységünk részeként az Elérhetőségeket, a Jármű Konfigurációs Adatait és a Jármű Műszaki Információit, az Értékesítésre és Szolgáltatásokra, valamint az Ügyfélmúltjára vonatkozó információkat szerezzük meg a nálunk történő vásárlásai, szervizeltetései vagy javíttatásai (többek között szavatossági igények és ellenőrzések) alkalmával. Az információkat arra használjuk, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat teljesítsük és a járművével kapcsolatos ügyekről Önt értesítsük. Ezekhez az információkhoz az Ön autójának gyártója és magyarországi importőre is hozzáférhet, hogy ezen szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos műszaki és egyéb ügyekben hibaelhárítást végezzen.

A fent említett adatkezelők a javítások alatt korlátozott mértékben a Jármű Műszaki Információit is megkaphatják, melyeket kizárólag a helyzetinformációkra vonatkozó óvintézkedéseknek megfelelően használnak fel. A járműértékesítés és szervizelés céljából a személyes adatokat átadni szerződéses előírás, amely hiányában a szerződés nem megfelelően vagy egyáltalán nem teljesíthető.

Felhasználás indoka: 

Szerződéses teljesítés; jogos érdek

Jogos érdek: Az adatkezelés cégünk jogos érdekén alapul, hogy értékesítésünk, szolgáltatásaink és az általunk kínált termékek színvonalát fenntartsuk. Az ügyféladatok meghatározott célra történő felhasználása érdekében az ügyfelek vagy lehetséges ügyfelek alapvető jogait és szabadságait a saját érdekeinkkel szembe állítva mérlegeljük.

Módosítási lehetőség: Ön a személyes és helyzetével kapcsolatos adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat.

Az Ön adataival kapcsolatos, kötelezően teljesítendő igényeknek való megfelelés – megfelelés a jogalkalmazó és szabályozó hatóságokkal, és bíróságokkal szemben teljesítendő jogi kötelezettségeinknek

Az Autófókusz Kft. Magyarország jogszabályainak köteles megfelelni, valamint ezeket a jogszabályokat köteles vagyunk betartani. Ebbe beleértendő az is, hogy kötelesek vagyunk kiadni az Ön adatait bárhol a világon a jogalkalmazó és a szabályozó hatóságoknak, a bíróságoknak, valamint harmadik személy peres feleknek eljárásokkal és nyomozásokkal kapcsolatban, ahol arra kötelezettség áll fenn. Ahol megengedett, ott eljuttatjuk közvetlenül Önhöz az ilyen igénylést, vagy arról a válaszadás előtt értesítjük Önt, kivéve, ha ez bűncselekmények megelőzésére vagy felderítésre vonatkozó érdekbe ütközne.
Az adataival kapcsolatos kötelezően teljesítendő adatigénylések teljesítése céljából személyes adatokat átadni jogszabályi előírás, amelynek teljesítése az adott igénytől függ.

A felhasználás jogalapja: Jogi kötelezettség, jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

Választási lehetőség: nincs

TOVÁBBÍTÁS HARMADIK SZEMÉLYEKNEK

A személyes adatok harmadik személyekhez továbbításra kerülhetnek, ha a továbbítás jogalapja megvan.
A személyes adatait az alábbiak számára továbbíthatjuk:
 • Gépkocsija gyártója vagy magyarországi importőre
 • Szerződött partnerek és szervizek
 • A cégünk számára szolgáltatást, mint például számítástechnikai karbantartást nyújtó cégek
 • számítástechnikai karbantartást, hosztingot, ügyfélszolgálati/kapcsolattartási szolgáltatást nyújtók.
Bár az interneten vagy a weboldalon történő adatátvitelnek a kibertámadásokkal szembeni teljes biztonsága nem garantálható, mi magunk megteszünk, és az alvállalkozóink és üzleti partnereink is mindent lehetséges erőfeszítést megtesznek a személyes adatai fizikai, elektronikai és eljárási eszközökkel történő védelme érdekében, ahogyan azt az adatvédelmi szabályozások követelményei megkívánják.

Cégünk az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozókat is igénybe vesz, amelyek a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Autófókusz Kft., mint adatkezelő rendelkezései szerint kezelhetik, saját célra adatkezelést nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Autófókusz Kft., mint adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

Minden adatának tárolása biztonságos szervereinken, vagy alvállalkozóink/üzleti partnereink biztonságos szerverein (vagy kinyomtatva, biztonságosan kezelve) történik, és az azokhoz való hozzáférés és felhasználás a biztonsági szabályzataink és eljárásaink (illetve alvállalkozóink vagy üzleti partnereink hasonló szabályozásai) követelményeinek megfelelően történik.

Az Autófókusz Kft. központi adatkezelési azonosító száma: NAIH-64954/2013
Toyota ügyféladat nyilvántartó rendszerrel kapcsolatos adatkezelési azonosító számunk: NAIH-64929/2013
Toyota ügyfél-elégedettség méréssel kapcsolatos adatkezelési azonosító számunk: NAIH-64927/2013

Gyorsgombok

Szervizidőpont Tesztvezetés Információkérés
Szervizidőpont Szervizidőpont Tesztvezetés Tesztvezetés Információkérés Információkérés
Aygo X
Aygo X
C-HR
C-HR
Camry
Camry
Corolla Sedan
Corolla Sedan
GR Yaris - 3 ajtós
GR Yaris - 3 ajtós
Hilux
Hilux
Proace City Van
Proace City Van
Proace City Verso
Proace City Verso
Proace Van
Proace Van
Proace Verso
Proace Verso
Rav4
Rav4
Rav4 Plug-in
Rav4 Plug-in
Yaris - 5 ajtós
Yaris - 5 ajtós
Yaris Cross
Yaris Cross
szechenyi_2020